A knitted wearable sculpture by  Fritz Haeg  activates sunrise in the dunes.

A knitted wearable sculpture by Fritz Haeg activates sunrise in the dunes.

parangole_byTerriLoewenthal_02.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_03.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_04.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_05.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_06.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_07.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_08.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_09.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_10.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_11.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_12.jpg
 A knitted wearable sculpture by  Fritz Haeg  activates sunrise in the dunes.
parangole_byTerriLoewenthal_02.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_03.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_04.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_05.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_06.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_07.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_08.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_09.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_10.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_11.jpg
parangole_byTerriLoewenthal_12.jpg

A knitted wearable sculpture by Fritz Haeg activates sunrise in the dunes.

show thumbnails